Aktuelle udbud og annonceringer

Erhvervs phd i klimatilpasning
Frist: 1. marts 2018, kl. 12.00

Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand
Frist: 19. februar 2018, kl. 12.00.

 

Indvielse af Klimavejen i Hedensted

12. januar 2018

Hedensted Kommune og VIA University College inviterer til indvielse af Klimavejen. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt foretager indvielsen, og du er inviteret. 

Se invitationen 

Skal dit projekt have en ph.d.-studerende tilknyttet?

Styregruppen for C2C CC har ved sit møde den 30. oktober 2017 besluttet at opslå muligheden for at få ph.d.-studier gennemført i C2C CC. 

Muligheden er nu annonceret og allerede 2. marts 2018, kl. 12.00 er der frist for indsendelse af foreløbig ansøgning. 

Tag kontakt til sekretariatet, hvis det kan have interesse at vide mere om, hvad der kræves af kommune eller forsyning for at have en erhvervs phd ansat. Så vil vi sørge for, at der bliver afholdt afklarende møde.

Send en mail til coast.to.coast@ru.rm.dk eller kontakt Rikke Nan Valdemarsen direkte. Se kontaktoplysninger her.

Så er Videnkomiteen bragt i spil

Hedensted Kommune driver tre delprojekter under C2C CC; Håb til Håb, Klimatilpasning i Hedensted og Tørring og Borgerdrevet klimatilpasning i Juelsminde. Fælles for projekterne er ambitionen om at skabe løsningerne sammen med borgerne. Dertil er indgået aftale med Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet om at facilitere workshops og laboratorier, samt til at give faglige oplæg. Hermed bringes den nyeste viden i anvendelse i C2C CC og hele partnerskabet får lejlighed til at lære med om samskabelse i de kommunale forvaltninger og bringe det i spil i forhold til borgerne. En række repræsentanter fra lokalområderne i Hedensted Kommune er inviteret til at deltage i arbejdet. Spændende spørgsmål planlægges drøftet, eksempelvis:

  • Hvordan bliver klimatilpasning sundhedsproducerende?
  • Hvordan kan klimatilpasning skabe lokale jobs?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke og udvikle landbruget?
  • Hvilke kulturaktiviteter kan vi skabe rum og anledning til?
  • Hvordan kan klimatilpasning styrke kvaliteter for børnefamilier? og
  • Hvordan kan klimatilpasning øge naturkvaliteter og biodiversitet?

Kontakt Hedensted Kommune for at høre mere. Kontaktperson er Niels Rauff på mail niels.rauff@hedensted.dk eller telefon 7975 5690. 

Se beskrivelsen af forløbet.

Se KLIKOVANDS Blogstafet

Vores gode samarbejdspartner KLIKOVAND samler klimatilpasningsrelevante indlæg til deres blogstafet. C2C CC har også bidraget.

Se stafetten her.

Præsentation af projektet

Filmen blev vist første gang ved kick off den 30. marts 2017 i Kongrescentret i Herning. Der er også lavet en engelsk udgave af filmen, som kan ses under Communication.

Det Europæiske Miljøagentur

Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016
I januar 2017 udkom rapporten med omfattende viden om klimaforandringer i Europa. Der står blandt meget andet, at Danmark næst efter Schweits er det land i Europa, der står til at miste de største værdier ved voldsomme vejrhændelser.

Download rapporten: https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016