Hvis du selv udbyder et arrangement, som du ønsker skal fremgå af denne side, eller har kendskab til et arrangement, som kan have relevans for projektet, opfordres du til at kontakte os 

3 workshops om samskabelse

Torsdag den 9. november 2017 afholdt Hedensted Kommune sammen med Aalborg Universitet den anden af tre work-shop´s om samskabelse når vi tilpasser os et ændret klima.

Anledningen er, at Hedensted Kommune i de kommende år gennemfører tre ambitiøse klimatilpasningsprojekter på en innovativ og samskabende måde. Projekterne skal samtidig bidrage til lokal udvikling og vækst i kommunen. Vi skal investere mange ressourcer i nye løsninger og grøn-blå infrastrukturer, løsninger som har store potentialer for at styrke natur, rekreative muligheder, bykvalitet og arbejdspladser samt Hedensteds profil som en spændende og innovativ kommune.

I denne anden work – shop satte vi fokus på hvordan klimatilpasningen kan bidrage til at producere mere sundhed og et godt børne-familieliv. 18 personer med forskellig faglig og organisatorisk baggrund udviklede over fire timer en ny fælles forståelse for hvordan vi med baggrund i vores fælles værdier kan opnå mere med samme indsats. Særligt interessant var det, at vand – vand – vand kan være fundamentet for nye initiativer på tværs af forskelle i faglige mål og traditionelle faglige indsatser. 

Fokus på ”stedets” muligheder var et af kodeordene fra den første workshop, som blev afholdt i september 2017. Nu får vi koblet det til en tænkning baseret på værdier som afløsning for problemer og risici. Det giver nye muligheder.

Stormøde 24. januar 2018 i Aarhus

Vand i Byer og C2C CC holder i fællesskab et stormøde om fremtidens klimatilpasningsløsninger

Foreløbigt har programmet følgende udseende:

  • Morgenbuffet og registrering
  • Velkommen v/Ulrik Hindsberger, Vand i Byer
  • Midtjysk klimatilpasning ved AquaGlobe og Klimatorium – to udstillingsfyrtårne, som er på vej til at blive skabt i C2C CC
  •  Oplagte danske løsninger, som skal fremvises ved IWA 2018 i Tokyo, Danva gennemfører en workshop
  • En fælles vision for klimatilpasning i Danmark – hvordan skulle en sådan lyde? Workshop faciliteret af Mikkel Thomassen, Smith
  • Overraskelse
  • Tak for i dag, v/Dorthe Selmer, C2C CC

Stormødet foregår hos Teknologisk, Kongsvang Allé 29 i Aarhus. Mødet gennemføres i tidsrummet 9.30 til 16.00.

Tilmelding her

Studietur for partnerskabet

C2C CC arrangerer en studietur for partnerne fra 28. til 31. maj 2018. Turen går til Holland, hvor vi skal se på grundvand, kystdynamikker og kystbeskyttelse og byudvikling ved store vandløb.

Turen arrangeres sammen med Karsten Schipperheijn, P2, som arbejder med klimatilpasning i Holland og en særlig metode til samskabelse; Mutual Gain Approach, som vi også skal høre nærmere om.

Sæt kryds i kalenderen. Program udsendes snarest. Hurtig tilmelding vil være nødvendig, da der vil være et begrænset antal pladser på turen.