Formålet med Styregruppen er, at en bred repræsentation af partnertyperne i C2C CC (Coast to Coast Climate Challenge) i enighed sætter retning for projektets fremdrift i overensstemmelse med projektbeskrivelsen.

Således har Styregruppen en rådgivende rolle overfor projekt­ledelsen.

Se Styregruppens kommissorium.

Af kommissoriet fremgår Styregruppens sammensætning.

Styregruppen afholder møder ca. 2 gange årligt.

16. marts 2017
Her drøftedes kommissoriet

31. maj 2017
Her blev Videnkommiteen nedsat og proces for ansættelse af Phd'er drøftedes.

30. oktober 2017
Hovedpunkterne var iværksættelse af Phd-stillinger samt drøftelse af håndtering af de oplevede lovgivningsmæssige barrierer.

Mødedatoer for møderne i 2018 er endnu ikke endeligt fastlagt.